ȣ

– ϣ , , 1994 .
22 . – , - ϣ 100 , , , , 800 .
, , , - ϣ , .