с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • NP DEPONIA DRISLLA SHKUP ME AKTIVITETET E TXRE TË PUNËS NË AKSIONIN PRANVEROR NË KOMUNËN KISELLA VODA 21.03.2022

NP DEPONIA DRISLLA SHKUP ME AKTIVITETET E TXRE TË PUNËS NË AKSIONIN PRANVEROR NË KOMUNËN KISELLA VODA 21.03.2022

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Qyteti i Shkupit, së bashku me ndërmarrjet publike të qytetit dhe në koordinim me Komunën e Kisella Vodës, sot kanë filluar një aksion të madh të punës pranveror në zonën e Komunës Kisella Vodë. Ekipet e përbashkëta deri në fund të javës po kryejnë aktivitetet të pastrimin e bulevardeve dhe rrugëve, larjen manuale dhe makinerike të rrugëve, mbledhjen e mbeturinave të ngurta në vendet e planifikuara nëpër komunat, riparimin e dëmtimeve të rrugëve, instalimin e sinjalizimit të trafikut vertikal dhe horizontal, mbjellja e fidanëve dhe redaktimi i gjelbërimit nëpër komunat e Shkupit, riparimi i defekteve dhe problemeve të raportuara nga qytetarët, kapja e qenve të pastrehë, ku pas trajtimit të tyre human do të mundësohet akomodimi i tyre, pastrimi i plotë i linjave atmosferike dhe fekale si dhe aktivizimi i makinerive për pastrimin e ulluqeve të shiut në bulevardet dhe rrugët e qytetit.

Në kuadër të këtij aksioni madhor, NP “Higjiena Komunale” ka vendosur kontejnerë të posaçëm për mbeturinat e ngurta në disa lokacione, ku qytetarët mund t’i lënë ato, pas së cilës do të merren dhe transportohen falas në një lokacion përkatës nga kjo ndërmarrje e qytetit.

Vendet ku mund të lihen mbeturina të ngurta nga sot deri të dielën janë:

  UZ Lagja Draçevo

  1. “Branko Zarevski” nr.17, parku i mbrojtësve;

  UZ Kisella Voda

  1. “Hristo Tatarçev” (rruga kryesore – përballë KP 8 Mars);

  UZ Cvetan Dimov

  1. “Georgi Dimitrov” (hyrja e pasme e SHMQ Vasil Antevski-Dren);

  UZ Crniçe

  1. “Naum Ohridski” pa nr. (bb) përballë UZ Crniçe;

Në aksionin e madh të punës pranveror në Kisella Voda, në terren përbashkët punojnë ekipet e ndërmarrjeve publike të qytetit: NP deponia Drislla, NP Parqe dhe gjelbërime Shkup, NP Higjiena Komunale, NP Ujësjellësi dhe kanalizimi Shkup, NP Rrugë dhe rrugica Shkup dhe NP Llajka Shkup.

Aksioni pranveror në komunën e Kisella Vodës do të zgjasë nga data 21 mars deri më 27 mars dhe më pas ekipet në terren të ndërmarrjeve publike do të vazhdojnë punën në komunën e ardhshme që është planifikuar, ku do të punojnë në lokacione të përcaktuara saktësisht sipas shembulli i komunës së Kisella Vodës.