с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • DREJTORI MICEVSKI ME PROPOZIM PËR RRITJEN E PAGAVE NË NP DRISLLA

DREJTORI MICEVSKI ME PROPOZIM PËR RRITJEN E PAGAVE NË NP DRISLLA

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale, goditjet e çmimeve dhe inflacionin që e ndjejnë qytetarët, dhe në drejtim të përkushtimit tonë për të mbështetur standardin dhe mbrojtjen e fuqisë ekonomike të punëtorëve, drejtori i NP deponia Drislla, Jane Micevski, do t’i propozojë Këshillit Drejtues i ndërmarrjes publike të sjell vendim për rritjen e pagave.

Sjellja e vendimit pozitiv nga Këshillit Drejtues do të thotë rritje lineare e pagave për të gjithë 190 punonjësit në ndërmarrjen nga 2880 denarë, duke filluar nga korriku i vitit 2022.

Kjo do të jetë rritja e parë e pagave për të gjithë punonjësit që nga funksionimi i vetë ndërmarrjes.