с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • FURNIZIMI I PAJISJES MBROJTËSE PERSONALE PËR PUNONJËSIT

FURNIZIMI I PAJISJES MBROJTËSE PERSONALE PËR PUNONJËSIT

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Np deponia Drislla Shkup edhe më tej vazhdon të kujdeset për punonjësit e saj përmes trajnimit për sigurinë dhe shëndetin gjatë punës dhe sigurimin e pajisjeve mbrojtëse personale me qëllim të ngritjes së vetëdijes së punonjësve për kujdesin e shëndetin e tyre dhe sigurimin e një mjedisi të shëndetshëm dhe të sigurt pune për ta dhe për mjedisin.

Me qëllim që të krijohet niveli më i lartë i sigurisë dhe shëndetit gjatë punës dhe të zvogëlohen pasojat e padëshiruara në masën sa më të vogël siç janë lëndimet në punë, sëmundjet profesionale dhe sëmundjet që lidhen me vendin e punës, në përputhje me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin gjatë Punës dhe Rregullorja për pajisje mbrojtëse personale në NP deponia Drislla Shkup, është blerë pajisje mbrojtëse për punonjësit.

Pajisjet mbrojtëse personale të blera që përfshijnë veshje mbrojtëse pune (kostume mbrojtëse verore dhe dimërore, xhaketa mbrojtëse për siguri dhe për parandalimin dhe menaxhimin e krizave, pantallona mbrojtëse verore dhe dimërore, bluza, jelekë mbrojtëse fluoreshente, pallto, mushama dhe bluza) dhe punë këpucët mbrojtëse, dorezat, kapele, maska ​​dhe pajisje të tjera mbrojtëse, plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian si dhe rregulloret ndërkombëtare në lidhje me atë i përket dizajnit dhe prodhimit, dhe veçanërisht në lidhje me të që i përket sigurisë dhe shëndetit të punonjësve.

Pajisjet u besohen punonjësve rreziku i vendit të punës të cilëve është vlerësuar si rreziqe dhe dëmtime të pamundshme, pas masave të marra më parë për punë të sigurt dhe do të përdoret vetëm për qëllimet për të cilat është menduar.

Kujdesi i vazhdueshëm për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve është prioritet i shkallës më të lartë për kompaninë.