с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • PËR NEVOJAT E PUNËTORËVE NP DEPONIA DRISLLA SHKUP KA BLËERË DY OBJEKTE BIZNESI MONTIM/ÇMONTIM (KONTEJNERË)

PËR NEVOJAT E PUNËTORËVE NP DEPONIA DRISLLA SHKUP KA BLËERË DY OBJEKTE BIZNESI MONTIM/ÇMONTIM (KONTEJNERË)

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Np deponia Drislla Shkup vazhdon të investojë në vetë ndërmarrjen me qëllim të modernizimit të deponisë dhe sigurim të kushteve më të mira të punës për punëtorët.

Për këtë qëllim është realizuar një procedurë për furnizimin publik të mallrave, me të cilën janë siguruar dy objekte të reja biznesi montim/çmontim (kontenierë) për nevojat e punëtorëve.

Kontejnerët kanë nga dy dhoma të pajisura plotësisht me orendi dhe kondicioner (klimë) dhe do të përdoren për kryerjen e aktiviteteve aktuale të punëtorëve nga departamenti për deponim, departamenti për mekanizim dhe departamenti për siguri në NP deponia Drislla Shkup.