с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ НАБАВИ ДВА МОНТАЖНО/ДЕМОНТАЖНИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ (КОНТЕЈНЕРИ)

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ НАБАВИ ДВА МОНТАЖНО/ДЕМОНТАЖНИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ (КОНТЕЈНЕРИ)

3 јуни 2022 drisla2 Comments Off

 ЈП депонија Дрисла Скопје продолжува со инвестирање во самото претпријатие со цел осовременување на депонијата и обезбедување подобри услови за работа на вработените.

За таа цел спроведена е постапка за јавна набавка на стоки со која се обезбедени два нови монтажно/демонтажни деловни објекти (контејнери) за потребите на работниците.

Контејнерите имаат по две простории целосно опремани со мебел и клими и ќе се користат за извршување на тековните активности на работниците од одделението за депонирање, одделението за механизација и одделението за обезбедување во ЈП депонија Дрисла Скопје.