с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • Тековни информации
9 ноември 2022 Comments Off

ЈП депонија Дрисла Скопје и понатаму продолжува да се грижи за своите вработени преку обука за безбедност и здравје при работа и обезбедување соодветна Лична заштитна опрема со цел подигнување на свеста на

23 јуни 2022 Comments Off

Со оглед на тешката економска и социјална положба, ценовните шокови и инфлацијата која ја чувствуваат граѓаните, а во насока на нашите заложби за поддршка на стандардот и заштита на економската моќ на вработените,

3 јуни 2022 Comments Off

 ЈП депонија Дрисла Скопје продолжува со инвестирање во самото претпријатие со цел осовременување на депонијата и обезбедување подобри услови за работа на вработените. За таа цел спроведена е постапка за јавна набавка на

5 април 2022 Comments Off

Градот Скопје заедно со градските јавни претпријатија и во координација со Oпштина Аеродром на терен ја реализираат голема пролетна работна акција на подрачјето на општина Аеродром. Екипите координирано до крајот на оваа недела

22 март 2022 Comments Off

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје вклучена во денешната работна акција во соработка со Инспекторатот на Град Скопје заедно со инспекторите од Општина Центар кои започнаа координирана акција за расчистување на голема депонија на приватен

21 март 2022 Comments Off

Градот Скопје заедно со градските јавни претпријатија и во координација со Oпштина Кисела Вода денеска почнаа голема пролетна работна акција на подрачјето на општина Кисела Вода. Заеднички екипи до крајот на неделата спроведуваат

21 март 2022 Comments Off

Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска, заедно со директорите на јавните претпријатија на Град Скопје и градоначалникот на Општина Кисела  Вода, Орце Ѓеогиевски, денеска, 21 март, го најавија  почетокот на пролетната работна акција

18 март 2022 Comments Off

На депонијата Дрисла секојденевно се носи околу 560 тони отпад за депонирање,  при што за негово третирање е неопходна соодветна механизација. Градежните машини кои се во сопственост на претпријатието и со кои работи

24 февруари 2022 Comments Off

На 21.02.2022 година на депонијата Дрисла е промовиран новиот стерилизатор (автоклав) за медицински отпад, на чиј настан беа присутни раководители од надлежните сектори во Градот Скопје, надлежни експерти од ЈП депонија Дрисла Скопје,

1 февруари 2022 Comments Off

Со цел да се оспособат лицата со попреченост за самостоен живот и целосно учество во сите аспекти од животот потребно е да се преземат соодветни мерки за да им се обезбедат на лицата

  • 1
  • 2