с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • Техничка опременост

Технолошкиот процес на депонирање на отпадот и тековното одржување на депонијата бара употреба на соодветна механизација. Дрисла – Скопје Батинци, Студеничани располага со следните машини и возила:

Ред. бр.ГРАДЕЖНИ МАШИНИ, КАМИОНИ И КОМБИЊАГодина на производствоГодина на набавка
1.Компактор Ханомак19921999
2.Булдожер Ханомак19922000
3.Утоварувач УЛТ 220 119951995
4.Ваљак KBB 1219951995
5.Булдожер ТГ 170Добиен од КХС
6.Цистерна за вода  ФАПДобиена од ЈКП Тетово
7.Кипер ФАПДобиен од КХС1999
8.Подигач МАН 119991999
9.Подигач МАН 219991999
10.Комбе КИА19971997
11.Комбе СУБАРУ19941994
12.Дигалка-чистач МЕРЦЕДЕС УНИМАГ 1999
13.Кипер ИВЕКО 120002010
14.Кипер ИВЕКО 220022010
15.Цистерна за вода МЕРЦЕДЕС19962010
16.Булдожер КАТЕРПИЛАР 119972011
17.Булдожер КАТЕРПИЛАР 220012011
18.Компактор КАТЕРПИЛАР19882011
19.Утоварувач-багер КАТЕРПИЛАР19992011
20.Утоварувач – ФР 160 ФИАТ ХИТАЧИ19932015
21.Автобус ТЕМСА20042011
22.Комбе ФОРД ТРАНЗИТ20112011
23.Пик Ап ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ20112011
24.Комбе МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР20122015
Ред.
бр.
МОТОРНИ ВОЗИЛАГодина на производствоГодина на набавка
1.Автомобил ЛАДА САМАРА19901994
2.Автомобил ЛАДА 11020012001
3.Автомобил ФОРД Ц-МАКС20102010
4.Автомобил ФОРД ФОКУС20112011
5.Автомобил ФОРД ФУСИОН20112011
6.Автомобил Мерцедес20132016
7.Лада НИВА19972013
8.Лада НИВА20132013
9.Теренско возило ДАЧИА – ДАСТЕР20202020
10.Теренско возило НИСАН – НАВАРА20202020
11.Теренско возило НИСАН – НАВАРА20202020

 
Сите машини и возила од горната табела кои се со година на набавка до 2010 година доделени се согласно одлуката за престанок на правото и за давање на право на трајно користење на имот и средства сопственост на Градот Скопје бр.07-4997/1 од 23.12.2009 година и Одлуката за уредување на односите помеѓу ЈП Комунална хигиена и ЈП депонија Дрисла Скопје настанати со основањето на ЈП депонија Дрисла Скопје бр.07-4998/1 од 23.12.2009 година. Останатите машини и возила се набавени од страна на ЈП депонија Дрисла Скопје.