с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • ZGJIDHJA E TRAFIKUT PËR OBJEKTIN KU ËSHTË VENDOSUR AUTOKLAVI

ZGJIDHJA E TRAFIKUT PËR OBJEKTIN KU ËSHTË VENDOSUR AUTOKLAVI

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Për nevojat e objektit ku strehohet sterilizuesi i ri (autoklavë) për trajtimin e mbetjeve mjekësore, laboratori, dhomat e punës dhe dush-kabina për punonjësit, është realizuar ndërtimi i rrugëve hyrëse në objekt përmes të cilave automjetet me mbetje mjekësore do të lëvizin me tampon, shtigje këmbësore me kubikë behaton për akses më të lehtë në objektin e ri për punonjësit që kryejnë detyrat e punës në atë objekt.

Gjithashtu, rrugët dhe një zonë parkimi janë bërë me asfalt në një tampon të ngjeshur me sipërfaqe 870 m2 dhe është shtruar një rrugë rreth objektit për mjetet e mbetjeve mjekësore me gjatësi 150 m.

Me këto aktivitete është bërë rregullimi i plotë i hapësirës përreth objektit, i cili mundëson funksionimin pa probleme të ndërmarrjes dhe kryerjen e detyrave të punës së punonjësve që kanë të bëjnë me transportin, pritjen dhe trajtimin e mbetjeve mjekësore.