с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • Галерија2

Галерија2

Депонијата Дрисла