с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

7 февруари 2023 Comments Off

ЈП депонија Дрисла Скопје набави два нови метални контејнери за транспорт на отпад со зафатнина од 10м3, со што продолжува со модернизација, опремување и развој на претпријатието.Старите метални контејнери на камионите за транспорт

3 февруари 2023 Comments Off

За потребите на објектот во кој е сместен новиот стерилизатор (автоклав) за третман на медицински отпад, лабораторија, работни простории и туш кабини за вработените, извршена е изградба на пристапни патишта до објектот преку

30 декември 2022 Comments Off

По повод новогодишните празници ЈП депонија Дрисла Скопје донира пакети со храна и хигиенски средства за дел од семејствата на кои им помага Хуманитарната организација “Свети Спас“ која во својата програма има вклучено

23 декември 2022 Comments Off

Со цел заштита на животната средина и заштита на здравјето на луѓето, а воедно и почитување на стандардите за управување со отпад, депонијата Дрисла изминатиот период работеше напорно на целосно покривање на отпадот

9 ноември 2022 Comments Off

ЈП депонија Дрисла Скопје и понатаму продолжува да се грижи за своите вработени преку обука за безбедност и здравје при работа и обезбедување соодветна Лична заштитна опрема со цел подигнување на свеста на

23 јуни 2022 Comments Off

Со оглед на тешката економска и социјална положба, ценовните шокови и инфлацијата која ја чувствуваат граѓаните, а во насока на нашите заложби за поддршка на стандардот и заштита на економската моќ на вработените,

3 јуни 2022 Comments Off

 ЈП депонија Дрисла Скопје продолжува со инвестирање во самото претпријатие со цел осовременување на депонијата и обезбедување подобри услови за работа на вработените. За таа цел спроведена е постапка за јавна набавка на

5 април 2022 Comments Off

Градот Скопје заедно со градските јавни претпријатија и во координација со Oпштина Аеродром на терен ја реализираат голема пролетна работна акција на подрачјето на општина Аеродром. Екипите координирано до крајот на оваа недела

22 март 2022 Comments Off

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје вклучена во денешната работна акција во соработка со Инспекторатот на Град Скопје заедно со инспекторите од Општина Центар кои започнаа координирана акција за расчистување на голема депонија на приватен

21 март 2022 Comments Off

Градот Скопје заедно со градските јавни претпријатија и во координација со Oпштина Кисела Вода денеска почнаа голема пролетна работна акција на подрачјето на општина Кисела Вода. Заеднички екипи до крајот на неделата спроведуваат

  • 1
  • 2