с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

30 декември 2022 Comments Off

По повод новогодишните празници ЈП депонија Дрисла Скопје донира пакети со храна и хигиенски средства за дел од семејствата на кои им помага Хуманитарната организација “Свети Спас“ која во својата програма има вклучено

23 декември 2022 Comments Off

Со цел заштита на животната средина и заштита на здравјето на луѓето, а воедно и почитување на стандардите за управување со отпад, депонијата Дрисла изминатиот период работеше напорно на целосно покривање на отпадот