ИЗВРШЕНО Е ЗАТРЕВУВАЊЕ НА КОСИНИТЕ И БЕРМИТЕ НА ДЕПОНИЈАТА ДРИСЛА

ИЗВРШЕНО Е ЗАТРЕВУВАЊЕ НА КОСИНИТЕ И БЕРМИТЕ НА ДЕПОНИЈАТА ДРИСЛА

На крајот на депонијата Дрисла се наоѓа филтер призма од габиони, во која се собира отпадна вода од веќе депонирани слоеви на отпад и се насочува кон пумпна станица, каде се врши рециркулација на истата. На завршните слоеви, се формира косина, која се покрива со

повеќе
ИЗВРШЕНА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ДЕПОНИЈАТА ДРИСЛА

ИЗВРШЕНА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ДЕПОНИЈАТА ДРИСЛА

Во согласност со Програмата за работа на одделение за Лабораторија за 2015 година во месец Март 2015 година се изврши дератизација на депонијата Дрисла. Работниот простор на депонија Дрисла изнесува 55ха од вкупните 76ха, при што сите објекти (административни и депониски) се изложени на појава

повеќе
СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА И СТРУЧНА СОРАБОТКА СО ЛАБОРАТОРИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА И СТРУЧНА СОРАБОТКА СО ЛАБОРАТОРИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО склучи Договор за деловно-техничка и стручна соработка со Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина при Земјоделскиот факултет од  Универзитетот “Гоце Делчев“ – Штип. Договорот го потпишаа Г-динот Горан Ангелов, директор на ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО и Проф.д-р Саша Митрев, раководител на Лабораторијата за

повеќе
ПРВА ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА МИНИСТЕР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ НА ДЕПОНИЈАТА ДРИСЛА

ПРВА ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА НА МИНИСТЕР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ НА ДЕПОНИЈАТА ДРИСЛА

              На 20-ти јануари 2015 година депонијата Дрисла ја посети Министерот за животна средина и просторно планирање на Република Македонија Г-дин Нурхан Изаири, што воедно е и прва официјална посета на Министер за животна средина и просторно планирање на депонијата Дрисла.

повеќе
Страна 1 од 2412345...1020...Последна »