с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

5 април 2022 Comments Off

Градот Скопје заедно со градските јавни претпријатија и во координација со Oпштина Аеродром на терен ја реализираат голема пролетна работна акција на подрачјето на општина Аеродром.Екипите координирано до крајот на оваа недела спроведуваат