с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

8 јуни 2023 Comments Off

На 29-30 мај 2023 година во хотел Холидеј Ин во Скопје се одржа годишна конференција на МАСВА посветена на “Имплементација на кружна економија во управувањето со цврстиот отпад“. На конференцијата главниот фокус беше