с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

12 Prill, 2024 Comments Off

Në datat 29-30 maj 2023, në hotelin ,,Holidej In” në Shkup u mbajt konferenca vjetore të MASVA-së kushtuar në "Zbatimin i ekonomisë rrethore në menaxhimin me mbeturinave të ngurta".Në konferencë fokusi kryesor ishte

12 Prill, 2024 Comments Off

NP deponija Drislla Shkup ka blerë dy kontejnerë të rinj metalikë për transportin e mbeturinave me vëllim prej 10 m3 dhe vazhdon me modernizimin, pajisjen dhe zhvillimin e ndërmarrjes.Kontejnerët e vjetër metalikë të

12 Prill, 2024 Comments Off

Për nevojat e objektit ku strehohet sterilizuesi i ri (autoklavë) për trajtimin e mbetjeve mjekësore, laboratori, dhomat e punës dhe dush-kabina për punonjësit, është realizuar ndërtimi i rrugëve hyrëse në objekt përmes të

12 Prill, 2024 Comments Off

Me rastin e festave të Vitit të Ri, NP deponia Drislla Shkup dhuron pako me ushqime dhe produkte higjienike për disa nga familjet në të cilët i ndihmon organizata humanitare “Shën Spas”, e

12 Prill, 2024 Comments Off

Me qëllim të mbrojtjes së mjedisit jetësorë dhe mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, si dhe respektimit të standardeve për menaxhimin e mbeturinave, deponia Drislla gjatë periudhës së kaluar ka punuar shumë për të

12 Prill, 2024 Comments Off

Np deponia Drislla Shkup edhe më tej vazhdon të kujdeset për punonjësit e saj përmes trajnimit për sigurinë dhe shëndetin gjatë punës dhe sigurimin e pajisjeve mbrojtëse personale me qëllim të ngritjes së

12 Prill, 2024 Comments Off

Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale, goditjet e çmimeve dhe inflacionin që e ndjejnë qytetarët, dhe në drejtim të përkushtimit tonë për të mbështetur standardin dhe mbrojtjen e fuqisë ekonomike

12 Prill, 2024 Comments Off

Np deponia Drislla Shkup vazhdon të investojë në vetë ndërmarrjen me qëllim të modernizimit të deponisë dhe sigurim të kushteve më të mira të punës për punëtorët.Për këtë qëllim është realizuar një procedurë

12 Prill, 2024 Comments Off

Qyteti i Shkupit së bashku me ndërmarrjet publike të qytetit dhe në koordinim me Komunën Aerodrom e realizojnë aksionin e madh të punës pranveror në zonën e Komunës Aerodrom.Deri në fund të kësaj

12 Prill, 2024 Comments Off

NP deponia DRISLLA Shkup është përfshirë në aksionin e sotëm të punës në bashkëpunim me Inspektoratin e Qytetit të Shkupit së bashku me inspektorët e Komunës Qendër, të cilët kanë filluar një aksion

  • 1
  • 2